Estructures Metàl·liques (Naus Industrials, Edificis metàl·lics)

Rack Istal·lacions

28/02/2021

Fabricació i muntatge d'estructura metàl·lica per a subjecció de rack en alçada màxima 6 metres. Tractament superficial galvanitzat mitjançant unions mecanitzades.

Parament

03/01/2021

Muntatge de parament mitjançant panell sandwich llis amb juntes i cargols no vistos.

Hangar

02/01/2021

Fabricació d'estructura metàl·lica per a la formació d'hangar, mitjançant unions mecanitzades amb llums de 12 metres.

Muntatge de coberta i parament a base de xapa grecada galvanitzada, amb la seva respectiva rematería.

Complex agrícola

30/11/2020

Fabricació y montatge d'estructura metàl·lica per a formació de complex agrícola constituit per quatre granges i magatzem. Tractament superficial galvanitzat.

Montatge de tancaments mitjantçant panells sandwich en coberta i parament.

 

Estructura suport d'altell

15/10/2020

Fabricació i muntaje d'estructura metàl·lica galvanitzada acoblada a nau existent, per suport d'altell més ascensor.

Subscriu-te a Estructures Metàl·liques (Naus Industrials, Edificis metàl·lics)